december 29, 2011

Forsvaret skader unges hørelse

Share

Det danske forsvar er ikke godt nok til at passe på værnepligtige og andre ansattes hørelse. Samtidig anerkender forsvarets ledelse ikke nedsat hørelse som en arbejdsskade.
Danske Jenser får udleveret høreværn ved skydeøvelser. Men værnene er af en ringe kvalitet, så de ikke kan bruges ved fx natøvelser, hvor det er vigtigt at kunne orientere sig ved hjælp af hørelsen.

"Alle skyder uden høreværn - alle. Man tænker ikke over det, man adlyder bare. Engang jeg var på vagt sammen med en soldaterkammerat, kom sergenterne og kastede med kanonslag. Så begyndte jeg bare at skyde helt vildt. Vi kunne jo ikke nå at tage ørepropper i. Bagefter havde vi begge to hyletone for ørerne i lang tid. Men det gik da heldigvis væk igen," siger den tidligere værnepligtige Thomas Larsen til avisen B.T.

Engelske og amerikanske soldater benytter sig af elektroniske høreværn, som er bygget ind i hjelmene. De lukker voldsom støj ude, men gør det muligt, samtidig at kommunikere. Høreværnene er blevet testet af det danske forsvar med stor succes, men på grund af prisen er det tvivlsomt om danske værnepligtige kommer til at bruge de avancerede høreværn foreløbig.

Fra 1996 til 2001 blev der anmeldt 1165 høreskader i forsvaret, men i følge en seniorsergent, der ønsker at være anonym, er det kun toppen af isbjerget. Langt de anmelder ikke høreskader af frygt for deres fremtid i forsvaret, mener han.

Kilde: www.bt.dk