december 23, 2011

Forstærket dansk indsats mod støj

Share

Forstærket dansk indsats mod støj

Miljøministeriet har iværksat en kampagne, der skal tage kampen op med trafikstøjen. Kommunerne får nye redskaber til at lave handleplaner og indgå i såkaldte støjpartnerskaber.

Det kan være både generende og sundhedsskadeligt at være nabo til stærkt trafikerede veje, jernbaner eller lufthavne, eller til en støjende virksomhed. Derfor har miljøminister Troels Lund Poulsen (V) præsenteret en række initiativer, der skal sætte skub i arbejdet med at få gjort mere ved støjen. Særligt ved kommunevejene, hvor langt de fleste støjbelastede boliger befinder sig.

”Der har været en god indsats for at begrænse støjen i de senere år. Alligevel er der stadig for mange, der lever med et uacceptabelt støjniveau. Det skal vi have gjort noget ved, og det vil disse initiativer medvirke til,” siger Troels Lund Poulsen.

For første gang har en række tætbefolkede områder i Danmark fået støjen kortlagt fra veje, virksomheder, jernbaner og lufthavne. Kortene gør det muligt for kommunerne at sætte ind mod støjen, hvor det giver størst effekt, samtidig med at man som borger kan få et overblik over støjbelastningen der hvor man bor.

En række af landets kommuner vil snart modtage informationsmateriale fra Miljøministeriet, som skal sætte gang i arbejdet med at lave lokale støjhandlingsplaner. Kommunen skal redegøre for sine støjproblemer og hvilke initiativer der er iværksat. For en række større kommuner er støjhandlingsplanerne obligatoriske på grund af EUs støjdirektiv.

Der skal arbejdes hen mod en national støjhandlingsplan til næste år.

Udover støjkortlægningen og støjhandlingsplanerne har ministeren også præsenteret erfaringer fra et pilotprojekt med såkaldte støjpartnerskaber, hvor kommune og borgere går sammen om at få reduceret støjen.