Forskellige typer høretab

Share

Hvis årsagen til en hørenedsættelse kan lokaliseres til øregangen eller mellemøret, kaldes det et konduktivt høretab. Hvis det derimod er forårsaget af problemer i det indre øres nervefibre eller sansesceller, kaldes det et sensorineuralt (eller perceptivt) høretab. (Se evt.ørets opbygning)

Et konduktivt høretab vil i en del tilfælde kunne afhjælpes med operation, f.eks. med en ny trommehinde, hvis denne er beskadiget, eller ved 'reparation' eller udskiftning af de små knogler i mellemøret.Mellemørebetændelse kan give et midlertidigt konduktivt høretab, som dog oftest forsvinder, når betændelsen er væk.
Læs mere om konduktive høretab...

Et sensorineuralt høretab kan ikke 'helbredes' eller opereres, men vil i de fleste tilfælde kunne afhjælpes med ethøreapparat. I dag findes mange forskellige typer og modeller med vidt forskellige egenskaber, der kan tilpasses individuelt og til selv meget svære høretab.