september 12, 2013

Forlig rammer hørehæmmede

Share

Forlig rammer hørehæmmede

I nat blev regeringen, sammen med forligspartierne Enhedslisten og Liberal Alliance, enige om et nyt forskningsforlig, der delvist skal finansieres af lavere tilskud til høreapparater.

Hørehæmmede kan dermed se frem til lavere offentligt tilskud til deres høreapparater, og samtidig skal borgerne opleve mindre bureaukrati omkring udleveringen af høreapparater med tilskud

Forsknings- og innovationsminister Morten Østergaard (R) argumenterer for det lavere tilskud med, at høreapparaterne efterhånden er så billige, at det kan forsvares at nedsætte tilskuddet.

Ved det seneste offentlig udbud af høreapparater blev der opnået så lave priser, at det nu kan forsvares at nedsætte tilskuddet, siger ministeren. Samtidig forventes det, at private forhandlere også kan opnå tilsvarende lave priser.

I fremtiden sker der følgende med området for høreapparater:

- Tilskuddet til privat udleverede høreapparater sænkes fra 5.607 kr. per apparat til 4.000 kr. for det første øre og 2.350 kr. for det andet øre.

- Ansvaret for høreapparater samles i regionen. Målet er at afskaffe overflødigt bureaukrati, "idet borgeren ikke længere skal søge om bevilling af høreapparat hos kommunen, men kan nøjes med en henvisning fra en speciallæge", lyder det i aftalen.

- Kvaliteten skal styrkes. Der indføres uanmeldte tilsyn med private forhandlere, der stilles kvalitetskrav til privat udleverede høreapparater, og der udleveres standardiserede henvisninger, hvilke speciallægerne skal anvende ved henvisning.

Konsekvenserne af de reducerede tilskud skal vurderes efter det første år, har forligspartierne aftalt.

Ikke alle er med

De konservative forlod i aftes forhandlingerne netop på grund af de lavere tilskud til høreapparater.
"Vi vil ikke lægge stemmer til en aftale, der indebærer, at hørehæmmede borgere kan se frem til lange ventelister og lange køreture for at få hjælp, hvilket er så vigtigt for at få dagligdagen til at fungere," sagde partiets forhandler, Mai Henriksen.

Hun frygter, at en strøm at hørehæmmede patienter fra det private over id et offentlige vil skabe lange ventelister. 

Kilde: www.jp.dk (08.11.2012)

  • Nyt lovforslag på høreområdet