maj 01, 2013

Foranstaltninger mod støj i sundhedspleje og uddannelse kan spare millioner

Share

Ny svensk forskning viser, at støj, støj træthed og stress hvert år forårsager sygefravær og uarbejdsdygtighed, skriver www.suntliv.nu på baggrund af nye undersøgelser. God akustik, hvile og bedre udnyttelse af tid er mere rentable - og medarbejderne kan føle sig bedre tilpas. Det er dog vigtigt at informere medarbejderne om disse nye tiltag. Disse råd er nogle af de vigtigste budskaber i to nye forskningsprojekter fra den svenske arbejdsmiljøstyrelse.

En af forskernes konklusioner er, at det er vanskeligt at skelne mellem støjfølsomhed og generel negativitet.

- Forskning viser, at vi bliver forstyrret mere, hvis vi ikke kan lide lydkilden. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til medarbejdernes generelle holdning til deres arbejde, siger Staffan Hygge, professor ved universitetet i Gävle.

Lærere, pædagoger og sundhedspersonale oplever ofte dårligt helbred på grund af støj. Men ifølge forskerne, arbejder de i miljøer, hvor støj sjældent eller aldrig når den tærskel på 85 dB (A), som er en fælles tærskel for høreskader.

- Men de er afhængige af at forstå og huske, hvad der bliver sagt. Og denne evne måles ikke i en standard høreprøve, et tonaudiogram siger Stig Arlinger, professor ved Linköpings universitet.

Anderledes oplevelse på trods af testresultaterne

Ifølge ham, er det ikke ualmindeligt for folk med identiske resultater ved høreprøver oplever helt forskellige problemer i virkeligheden.

- At vi kan opfatte rene toner i bestemte frekvenser siger intet om, hvor meget vi har brug for at gøre en indsats for at huske og forstå, hvad der bliver sagt, siger han.

Han henviser til dyreforsøg, der viser, at den nuværende test kan overse af alvorlige skader inde i øret. For ikke at tage nogen risiko, foreslår han, at nutidens grænse på 85 dB (A) reduceres til 80 dB (A).

- Det lyder som ikke meget, men et fald på 3 dB betyder en halvering i kraft, siger han. Men det er en vanskelig pædagogisk opgave at forklare dette.

Skolebyggeri skal leve op til nye krav

I forhold til nye retningslinjer kan der dog gøres en del tiltag. Den første og vigtigste skridt er at reducere støjkilden.

- Skolen ville meget være bed, hvis alle bygninger og undervisningslokaler levede på til de nye love og retningslinjer, siger Staffan Hygge.

Han understreger, at efterklangstiden betyder meget for, hvordan folk har det i et lokale. Bedre belysning er en anden nem måde at reducere støj stress:

- At se ansigtet på personen, der taler, gør det meget lettere at forstå, hvad der bliver sagt.

Trættende at filtrere støj

Forskningen viser endvidere, hvor trættende det er at anstrenge sig for ikke at blive distraheret. Indsatsen for at høre og forstå, gør at vi husker mindre. Især er det trættende, når vi læser og skriver og udfører andre kognitive opgaver.

- Når aktiveringsniveauet stiger koncentrerer vi os kun om det allervigtigste. Uvedkommende lyde tager den samme opmærksomhed som selve opgaven, og vi bliver trætte, selvom vi ikke lider af høretab, siger Anders Kjellberg, professor ved universitetet i Gävle.

Stemmen som værktøj

For undervisere er det et ekstra dilemma, at de - sammen med en tredjedel af alle arbejdstagere – bruger stemmen som værktøj. For dem kan træning af stemmen være et hjælpemiddel.

Det betaler sig at forebygge

Indtil videre er der ikke meget forskning om økonomiske fordele ved støjbekæmpelse. Men undersøgelser viser, at det betaler sig at forebygge. En norsk undersøgelse (Gjestland 2007) har udviklet metoder til at beregne omkostninger på grund af dårligt helbred forårsaget af støj. Andre skøn tyder på, at én procent produktionstab for 100.000 lærere i børnehaveklasser koster omkring SEK 600 mio.

Vi kunne gøre en masse forebyggende instanser for en brøkdel af de penge, afslutter Staffan Hygge.

Kilde: suntliv.nu 29.04.2013