december 27, 2011

Forældre i Spanien kræver bedre information

Share

Spanske forældre til børn med nedsat hørelse efterlyser mere information om hjælpemidler og høreproblemer.

Ifølge en spansk undersøgelse udtrykker 46 procent af forældrene et behov for i højere grad at få anvist litteratur, videoer og hjemmesider med information om høreproblemer og hjælpemidler. Halvdelen af de adspurgte forældre mener også, at de mangler oplysninger om foreninger og organisationer for dels dem selv - dels for deres hørehæmmede børn.

Særligt galt står det til med informationsniveauet, hvad angår hjælpemidler. 63 procent siger, at de aldrig har hørt om hjælpemidler som for eksempel FM-udstyr og teleslynge. På den anden side er 75 procent tilfredse med tilbuddene på området for tilpasning af høreapparater.

Og det kan undre, for der er i Spanien store forsinkelser på netop justering af børns høreapparater. I gennemsnit sker opdagelsen af høreproblemet, når barnet er 13,6 måneder. Diagnosen stilles af en specialist, når barnet er 20,4 måneder – og tilpasningen af høreapparatet sker, når barnet er 27,7 måneder.

Tidlig opdagelse og behandling af høreproblemer er essentielt for det hørehæmmede barns mulighed for at udvikle tale- og sprogfærdigheder. Samtidig er det nødvendigt, at sundhedssystemet tilbyder bredspektret information om hjælpemidler og høreproblemer for at hjælpe forældre til hørehæmmede børn.

Kilde: www.hear-it.org