december 27, 2011

Forældre i sorg over børns høretab

Share

Forældre rammes hårdt, når deres børn får konstateret høretab. Livskvaliteten daler som en umiddelbar følge, men på længere sigt genoprettes den.

Sorg, hjælpeløshed og aggression er en del af de følelser, som forældre må igennem, når barnet får stillet diagnosen “nedsat hørelse”. Det viser tysk forskning, som bygger på undersøgelser af vekselvirkningen mellem børns høre/tale-problemer og forældres følelsestilstand.

Undersøgelsens grundlag er data fra 39 forældre til børn med cochlear implant og 32 forældre til børn med høreapparat. Forældrene blev interviewet om deres psykiske tilstand, da barnet begyndte at bruge hjælpemidlet - og igen seks måneder efter.

Forældre i begge grupper havde oplevet mærkbare forbedringer i livskvaliteten i løbet af undersøgelsesforløbet. Ved det første interview var det kollektive svar, at livskvaliteten var lav. Seks måneder senere var livskvaliteten tilbage på normalt niveau.

De tyske forskere anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at hørespecialisterne fremover er opmærksomme på både forældrenes og børnenes bekymringer og usikkerheder.

Kilde: www.hear-it.org