december 29, 2011

Fokus på yngre kvinders hørelse

Share

Fokus på yngre kvinders hørelse

Den danske brugerforening Landsforeningen for bedre hørelse (LBH) vil nu sætte fokus på de unge, danske kvinders hørelse. Det sker efter at en rapport fra Sverige i foråret afslørede markante stigninger i antallet af yngre kvinder med dårlig hørelse.
I rapporten, der er udarbejdet af LBHs svenske søsterorganisation, 'Hörselsskadades Riksförbund', kommer det frem, at antallet af kvinder i alderen 25-44 år med høreproblemer er næsten fordoblet over ti år.

"For os er det nyt, at der er tale om så voldsom en stigning i netop denne gruppe. Men vi får mulighed for at kigge nærmere på sagen, fordi vi planlægger at sætte fokus på mennesker i den erhvervsaktive alder, som på grund af nedsat hørelse får problemer med arbejdsmarkedet," siger den nye formand hos LBH, Søren Dalmark.

Selv om der ikke findes lignende tal fra Danmark, mener Søren Dalmark at de to lande ligner hinanden så meget, at der er grund til at frygte at udviklingen har været den samme herhjemme:
"Der er ingen grund til at tro at tingen skulle forholde sig anderledes i Danmark," siger han.

Kilde: Politiken