december 29, 2011

Fokus på støj i skolerne

Share

Der er alt for meget larm i folkeskolen. Ikke bare den, eleverne selv frembringer, men også skramlen med møbler og irriterende lyde fra mobiltelefoner og computere.
I hver fjerde skolefritidsordning (SFO) er støjniveauet højere end 85 dB, der er det maksimalt tilladte i industrien.

Udover høreskader kan støjende omgivelser påvirke børns koncentration, hukommelse, indlæringsevne og sprogforståelse. Med en ny kampagne - "Skru ned!" - vil miljøminister Hans Christian Schmidt (V) forsøge komme den skadelige støj i skolerne til livs.

I en pressemeddelelse siger ministeren, at børn ofte ikke registrerer støjen som generende eller uønsket. "Derfor er det vigtigt, at vi lærer børnene at være meget mere bevidste og opmærksomme på de lyde, de omgiver sig med i det daglige og den virkning støj har på dem," siger han.

Kampagnen retter sig mod elever i 3-6. klasse. Formålet er at skabe debat om hverdagens støj og på den måde få børnene selv til at tage stilling til, hvad de opfatter som støj.

Besøg kampagnens hjemmeside her: www.mim.dk/skruned