december 07, 2011

Fokus på sammenhæng mellem passiv røg og hørelse

Share

Fokus på sammenhæng mellem passiv røg og hørelse

Høreapparatfirma vil have forskere til at undersøge sammenhængen mellem passiv røg og høreproblemer.

De negative konsekvenser af rygning og passiv rygning er kendt af alle. Nu vil et amerikansk høreapparatfirma have forskere til at se på sammenhængen mellem passiv rygning oghøretab.

Undersøgelsen skal i første omgang bestå af sammenligninger mellem allerede gennemførte undersøgelser, der tidligere med stor tydelighed har påvist en sammenhæng mellemhøreskader og rygning.

Sidste efterår viste en undersøgelse, at tidligere rygere havde signifikant højere risiko for at have høreproblemer end personer, der aldrig havde røget. I forbindelse med offentliggørelsen af den artikel, fastslog forskerne dog, at der var behov for yderligere undersøgelser.

I juli måned i år kunne forskere fra New York University påvise, at passiv rygning næsten fordobler børn og unges risiko for at få et høretab.
Hvad der var endnu mere bekymrende var, at 80 procent af de teenagere, der deltog i undersøgelsen, ikke var opmærksomme på, at de havdehøreproblemer.

En talsmand for høreapparatfirmaet siger, at selv om firmaet lever af at udvikle løsninger, der kan kompensere for høretab, vil det altid være bedre at forebygge end at helbrede.

”Selv om vi alle kender farerne ved at ryge, er der mange, der simpelthen ikke er klar over, hvor stor skade det gør på helbredet generelt.”

Kilde: marketwatch.com, 29/09/2011