Fødselsskader

Share

Fødselsskader

Når man taler om fejlfunktioner hos småbørn, inddeler man tiden i prænatal (før fødslen), perinatal (omkring fødslen) og postnatal (efter fødslen).

Blandt de prænatale årsager (udover arvelige sygdomme), kan bl.a. røde hunde, alkohol- og/eller narkoproblemer hos moderen være årsag til at barnet fødes med høreproblemer. Mænds faldende sædkvalitet er for tiden også i søgelyset i Danmark.

Egentlige fødselsskader kan afgrænses til de, der opstår perinatalt - altså under selve fødslen. Barnet skal passere en snæver fødselsåbning og begynde at trække vejret. I vore dage er fødselsskader ud fra den definition ret sjældne.
Er fødselsåbningen for snæver, hvilket kan konstateres ved direkte mål hos jordemoder og læge (evt. suppleret med røntgen), kan man vælge, enten at sætte fødslen i gang før tiden eller kejsersnit. Er hjertelyden påvirket, f.eks. på grund af navlesnor omkring halsen, kan man gribe ind på samme måde.
Årsagen til en evt. fødselsskade skyldes formentlig overvejende nedsat blodtilførsel til høreorganet, og dette vil i så fald formentlig sjældent være påvirket alene.