december 07, 2011

FN vil have standard for støj på elbiler

Share

FN vil have standard for støj på elbiler

FN vil have verdensomspændende standarder for støj på elbiler. Ikke for hvor meget – men derimod hvor lidt – bilerne må larme.

FN er tilsyneladende blevet enige om, hvilke støjkrav der skal være til elektriske biler.
Målet er at undgå, at de næsten lydløse biler kommer til at udgøre en risiko for andre trafikanter.

Trafiksikkerhedsrepræsentanter har tidligere advaret mod faren for, at de elektriske biler kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for især ældre, svagtseende, fodgængere og cyklister. Især i situationer med tæt trafik i byerne.

De nye standarder kommer efter alt at dømme til at gælde for alle typer elektriske køretøjer – inklusive motorcykler, lastbiler og busser. Der vil være et forudbestemt lydniveau, der gør andre trafikanter opmærksomme på, hvorvidt køretøjet accelererer eller bevæger sig med en konstant fart.

Arbejdsgruppen under FN inkluderer store bilproducenter fra EU, USA og Japan.

De amerikanske transportmyndigheder har tidligere kunnet konstatere, at antallet af uheld med hybridbiler i visse situationer var dobbelt så højt som med benzin- og dieseldrevne biler.

Kilde: Deutsche Presse Agentur, 16/03/2011