december 27, 2011

FN på vej med fælles handicap-rettigheder

Share

Når FN's 61. samling begynder 12. september står der blandt andet handicap-konvention på programmet.

Fredag den 25. august 2006 vedtog et FN-udvalg med repræsentanter fra alle nationer et færdigt forslag til en ny FN-konvention. Forslaget skal udbygge de eksisterende menneskerettighedskonventioner til også specifikt at omfatte mennesker med handicap.

Konventionen forventes at blive vedtaget af FN's Generalforsamling i den næste samling, der begynder i New York 12. september. Lande, som efterfølgende tiltræder konventionen, forpligter sig til at vedtage nye love og tiltag, der forbedrer handicappedes rettigheder og forhindrer forskelsbehandling.

Grundtanken i konventionen er, at velgørenhed og gode viljer skal erstattes af egentlige rettigheder. Dette kan ikke ske, hvis man ikke samtidig anfægter myter og fordomme omkring mennesker med handicap - især i den 3. verden. Denne problematik er også omfattet af den nye konvention.

Desuden bliver bestemmelser på områder som tilgængelighed til offentlige arealer og bygninger, transport, information og kommunikation en del af de nye handicap-rettigheder.

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) forventer, at Danmark tiltræder konventionen.

Kilde: www.handicap.dk