FM-udstyr

Share

FM-udstyr

Et FM-udstyr er er et trådløst system, hvor signalet fra en mikrofon kan modtages direkte i brugerens høreapparat, på samme måde som en FM radio modtager et signal fra en radiosender.

FM-systemet fungerer i princippet på samme måde som en teleslynge, men kan kun aflyttes af den bruger, som har en modtager, der netop modtager på den kanal, senderen sender på. Modtageren er en selvstændig enhed, der sættes på høreapparat (kun bag-øret-apparater), mens senderen typisk er en lille håndmikrofon, der kan anbringes på et bord, om halsen på en foredragsholder/lærer eller i hånden på brugeren.
FM-systemet er således et "personligt" anlæg, der er meget brugervenligt og kan medbringes hvor som helst.

Udstyrer er relativt dyrt, men kan være en uvurderlig hjælp i undervisnings- og erhvervssammenhænge. For mennesker med svære høretab kan systemet dog også være en stor hjælp i forbindelse med alle former for socialt samvær.

Nogle FM-systemer kan kobles til forskellige former for telefon, hovedtelefoner, stereoanlæg og alarmer. Da de enkelte fabrikanter af høreapparater har forskellige løsninger i forhold til FM-udstyr, kan det anbefales at søge yderligere information på de enkelte fabrikanters hjemmesider.

Som med andre hjælpemidler, kan man ansøge om FM-udstyr gennem det offentlige.