september 12, 2013

Flertal for reform af førtidspension og fleksjob

Share

Kort før jul udsendte Beskæftigelsesministeriet en pressemeddelelse, hvori der stod at et bredt politisk flertal i Folketinget havde vedtaget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet. Dette betyder, ifølge pressemeddelelsen, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Det betyder også, at offentlige myndigheder skal arbejde sammen på tværs og tænke tværfagligt for at løse de meget komplekse problemstillinger som udsatte borgere har i deres liv.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over, at reformen nu er vedtaget og klar til at blive ført ud i livet:

- Målet med hele reformen er, at mange flere får hjælp til at få et aktivt liv i stedet for at måtte leve af en passiv pension. Et aktivt liv på arbejdsmarkedet kan for eksempel være et fleksjob. Fleksjobordningen er en rigtig god ordning, der sikrer mange mennesker adgang til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi bevare ordningen, men målrette den. Det skal være sådan, at dem, der kun kan arbejde ganske få timer om ugen, også kan få glæde af et fleksjob. Drivkraften er en mere bæredygtig fleksjobordning, hvor vi giver de største tilskud til dem, der er lavest lønnede, og dem, der kan arbejde så lidt, at de i dag reelt er udelukket fra fleksjobordningen, siger Mette Frederiksen.

Grundelementer i reformen
Helt grundlæggende ser reformen ud som følger for førtidspension og fleksjob:

Førtidspension
Udgangspunktet er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er kernen i reformen. Der skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så det er muligt at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv.

Hovedelementer:
Rehabiliteringsteam: Der indføres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisnings¬området. Desuden skal en klinisk funktion i regionen være repræsenteret i teamet ved en sundhedskoordinator. Teamet skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Ressourceforløb: Målet med ressourceforløbet er at hjælpe især unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Et ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det muligt at få flere forløb.

Fleksjob
Fleksjobordningen bliver målrettet til borgere med en meget begrænset arbejdsevne.

Hovedelementer:
Tilskudsmodellen bliver ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne.
Fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for det arbejde, der udføres. Lønnen bliver suppleret med et fleksjobtilskud fra kommunen på cirka 200.000 kroner om året, som bliver aftrappet med lønnen fra arbejdsgiveren.

Så snart der kommer yderligere informationer omkring disse reformer, vil vi informere om det her på siden.

Læs hele pressemeddelelsen her