december 29, 2011

Flere høreskader anerkendes som erhvervssygdom

Share

Flere høreskader anerkendes som erhvervssygdom

Arbejdsskadestyrelsen har besluttet at gøre det nemmere at få anerkendt en høreskade som erhvervssygdom.

Det kommer til at betyde, at høreskader, der anmeldes fra 1. januar 2005, kan anerkendes som erhverssygdomme, hvis høreskaden skyldes kraftig støj på arbejdet. Det gælder også i tilfælde, hvor skaden 'kun' har medført et mindre høretab med en ménprocent på under fem, hvis det er gået ud over skelneevnen, så man ikke kan høre hvad andre siger.

Kraftigt generende tinnitus vil sammen med en beskeden hørenedsættelse også kunne udløse godtgørelse efter 1. januar, hvis ménprocenten sammenlagt bliver vurderet til mindst fem procent.

Høreskader vil fremover kunne anerkendes efter fem år på en støjende arbejdsplads. I dag skal man have arbejdet mindst 10 år i støjen, før en høreskade kan anerkendes.

"Man ønsker at anerkende også de beskedne skader, hvis de har en sammenhæng med arbejdet. Men det er stadig kun skader, som giver et mærkbart mén i dagligdagen, der kan føre til erstatning," siger Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen.

Høretab kan ikke anerkendes som erhvervssygdom, hvis høretabet:

  • opstår længe efter at det støjende arbejde er ophørt
  • er arveligt betinget eller skyldes en sygdom, der ikke er relateret til arbejdet
  • er aldersbetinget

 

  • Skud og arbejdsstøj er det værste. (28/10/2004)
  • Støjende arbejde giver høreproblemer. (07/10/2004)