december 22, 2011

Flere høreskader anerkendes som arbejdsskader

Share

Flere høreskader anerkendes som arbejdsskader

Antallet af anerkendte arbejdsrelaterede høreskader er steget voldsomt over de seneste fem år. For soldater, klejnsmede og maskinarbejdere er antallet af anerkendelser mere end fordoblet.

Flere og flere danskere får anerkendt dereshøreskader som arbejdsskader. Det viser en ny opgørelse, som Arbejdsskadestyrelsen har lavet for Newspaq.

Det er især fem erhvervsgrupper, der er særligt udsatte for at få en arbejdsrelateret høreskade.
Antallet af høreskader hos klejnsmede er steget med 280 procent i perioden 2006 – 2010. Hos maskinarbejdere er stigningen på 133 procent; blandt soldater 131 procent. Blandt tømrere er der sket en fordobling i antallet af anerkendte høreskader og hos grovsmedene er der sket en stigning på 44 procent.

Stigningen i antallet af anerkendelser betyder dog ikke nødvendigvis, at arbejderne kan se frem til at få udbetalt erstatninger.

"Før var det en betingelse for anerkendelse af høreskader, at der skulle være erstatningsberettigende følger. Det vil sige, at der skulle være et varigt men på mindst fem procent. Men den betingelse blev afskaffet første januar 2005," siger kontorchef i Arbejdsskadestyrelsen Ingrid Parsby.

”Selvom de ikke er erstatningsberettigede lige på anerkendelsestidspunktet, så kan der på et senere tidspunkt være mulighed for genoptagelse, hvis der sker en forværring af følgerne," siger hun.

Kilde: www.avisen.dk, 10/11/2010