december 22, 2011

Flere end en million svenskere med høretab

Share

Flere end en million svenskere med høretab

Antallet af svenskere med høreproblemer fortsætter med at stige og omfatter nu 14,1 procent af Sveriges befolkning – godt en million mennesker. Fortsætter udviklingen vil 1,6 millioner svenskere have høreproblemer om tre år.

De opsigtsvækkende og alarmerende tal stammer fra årsrapporten for det svenske brugerforening Hörselsskadades Riksförbund (HRF), som er den svenske pendant til Høreforeningen.
Tallene stammer fra den del af befolkningen, der er 16 år eller derover og inkluderer alle, der har daglige høreproblemer.

Ifølge rapporten rammer høretab langtfra kun den ældre del af befolkningen. Mange svenskere med høreproblemer er i den erhvervsaktive alder og flere end halvdelen er mellem 16 og 64 år. I forhold til tidligere er der især sket en stigning i antallet af høreskader blandt de 33-44-årige.

Hvor der tidligere har været en overhyppighed af mænd med høreproblemer, er kvinderne nu ved at indhente dem. 55 procent af høretabene optræder hos mænd mod 45 procent hos kvinderne.

En af forklaringerne til denne udvikling kan være, at typiske mandefag, hvor høreskader skyldesstøj fra industri, nu kræver at de ansatte beskytter ørerne medhøreværn, hvorimod mere kvindedominerede fag som børnehavepædagog ikke giver de samme muligheder for at beskyttehørelsen.

Dog er der også mere positive perspektiver i årsrapporten. Antallet af svenskere, der er klar til at gøre noget ved høreproblemerne og brugehøreapparater er nemlig steget med 36 procent de senere år. Hver tredje svensker med høreproblemer bruger nu høreapparat. Der er dog stadig et stykke vej, da HRF selv anslår, at omkring 60 procent ville have glæde af at bruge høreapparat.

Kilde: www.hear-it.org