december 22, 2011

Flere end en million svenskere har høreproblemer

Share

Flere end 1,3 millioner svenskere har et høretab. 55 procent af dem er mellem 16 og 64 år gamle.

Antallet af svenskere med høretab fortsætter med at stige. 17,2 procent af den svenske befolkning harhøreproblemer. Det er en markant stigning i forhold til tallet fra 2006, som var på 14 procent.

Tallene stammer fra den svenske forening for personer med høretab, HRF (Hörselskadades Riksförbund), som fremlægger tallene i sin årsrapport for 2009. Procenttallet er gældende for den del af befolkningen, der er mellem 16 og 64 år.

HRF kommer ikke umiddelbart med nogen entydig årsag til, hvorfor antallet er steget, men går ud fra, atstøj og andre miljømæssige faktorer kan være en stor del af forklaringen.

55 procent af alle svenskere med høretab er i den erhvervsaktive alder mellem 16 og 64.
10,9 procent af den samlede befolkning i alderen 20-64 år har et større eller mindre høretab.
I aldersgruppen 35-44 år har hver tiende høreproblemer. Tallet stiger til hver femte i alderen 55-64 år og hver tredje i alderen 65-74 år.

Lidt flere kvinder end mænd har høreproblemer. En af årsagerne kan være, at mænd, der har et støjfyldt arbejde, i højere grad beskytterørerne medhøreværn, hvorimod mere kvindedominerede fag som pædagog og lærer ikke giver de samme muligheder for at beskytte hørelsen.

Hver tredje svensker med høretab brugerhøreapparater.

Kilde: www.hear-it.org, 25/02/2010

Link:
  • Hent HRFs årsrapport i pdf-format her. (Eksternt link)