juni 21, 2018

Flere danskere rammes af tinnitus

Share

Fra 2010 til 2017 er antallet af tinnitusramte danskere steget fra 10,1 til 12,7 procent. Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil.

Flere danskere rammes af tinnitus

I både 2010 og 2017 har omkring 165.000 personer deltaget i den omfattende undersøgelse af danskernes sundhed. Et af spørgsmålene i undersøgelsen fokuserer på tinnitus, og her er der sket en stigning på 2,6 procent i antallet af personer, der har sagt ja til, at de har tinnitus.

I sundhedsundersøgelsen for 2017 er tallet steget fra 10,1 til 12,7 procent, hvilket kan omregnes til, at omkring 600.000 danskere i dag oplever en indre lyd i enten det ene eller begge ører.

Stadig flest mæd med tinnitus
Ligesom i 2010 er det også i 2017 de danske mænd, der oftest rammes af tinnitus. I 2010 var det 12,6 procent af de adspurgte mænd, der havde lidelsen. I 2017 var det tal steget til 15,7 procent. Selv om færre kvinder oplever tinnitus, er der også her sket en stigning. Mens 7,5 procent af de danske kvinder i 2010 led af tinnitus, er tallet fra 2017 oppe på 9,8 procent. 

Aldersmæssigt ses de fleste tilfælde hos den ældre del af befolkningen fra 55 år og op, men også andelen af tinnitusramte i aldersgruppen 16-24 år er steget over de seneste syv år fra 4,1 til 5,3 procent.