december 27, 2011

Flere årsager til tinnitus

Share

Flere årsager til tinnitus

Selv om støj er en af de væsentligste årsager til tinnitus, er der mange andre forhold, der kan være årsag til hyletonerne i øret. Mellemørebetændelse og bihulebetændelse er skyld i næsten lige så mange tilfælde af tinnitus som støj, og ulykker, der giver alvorlige skader på hals og nakke, forhøjer risikoen for at blive ramt af tinnitus med mere end en tredjedel. Det viser en australsk undersøgelse blandt 2015 personer over 55 år.

Tinnitus optræder som følgevirkning ved betændelse i mellemøret eller bihulerne. Risikoen er henholdsvis 30 og 35 procent højere - og forskerne mener, at disse to sygdomme alene er skyld i op mod 12 procent af alle tinnitustilfælde.
Til sammenligning tilskrives støjende arbejdsmiljø (den mest skadelige faktor) 14 procent af alle tinnitustilfælde.

Personer, der får alvorlige skader på nakke og hals, har 34 procent højere risiko for at få tinnitus end resten af befolkningen.

Undersøgelsen kiggede også på andre faktorer: Personer der lider af migræne har 28 procent forhøjet tinnitusrisiko. Til gengæld viste undersøgelsen, at sammenhængen mellem høretab og tinntitus ikke er helt så udbredt som normalt antaget. Hver gang hørelsen bliver 10 dB ringere, stiger risikoen for tinnitus 'kun' med 11 procent.

Støj på arbejdspladsen er stadig den mest almindelige årsag til tinnitus. Undersøgelsen viste, at selv ansatte, der arbejder i lydmiljø, hvor støjen er 'tålelig', har 39 procent forhøjet risiko for tinnitus. På arbejdspladser, hvor almindelig samtale bliver overdøvet af støj, viser statistikken at flere end hver anden ansat får tinnitus.

Risikoen for både tinnitus og høretab kan sænkes drastisk, hvis man beskytter sine ører medhøreværn.

Kilde. www.hear-it.org