Fleksjob

Share
Fleksjob

Kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, kan få

  • ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob eller
  • støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed

Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Kommunen kan først tilbyde fleksjob, når alle relevante tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er prøvet af.
Der skal også været forsøgt andre foranstaltninger - herunder omplacering på arbejdspladsen eller jobafprøvninger på andre arbejdspladser.
Undtaget er dog tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Grundlaget for en afgørelse om fleksjob skal bestå af:

  • en redegørelse for, at relevante tilbud efter beskæftigelsesloven samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse
  • en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt muligheden for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene
  • en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt begrænset
  • en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår

     
  • Lovbekendtgørelse nr 1342 af 21/11/2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13