februar 13, 2012

Fire ud af ti studerende har høreproblemer under uddannelsen

Share

Fire ud af ti studerende har høreproblemer under uddannelsen

Ny svensk undersøgelse viser, at lydmiljøer på læreanstalter er et stort problem. Dårlig akustik, manglende støjdæmpning og uigennemtænkt indretning bærer stor del af skylden.

 

En ny undersøgelse, der er gennemført af den svenske brugerforening HRF blandt 1500 studerende viser, at fire ud af ti har haft problemer med støj under uddannelsen.

42 procent af deltagerne gav udtryk for, at de ofte havde problemer med at høre hvad forelæseren sagde, mens hele 62 procent gav udtryk for, at de regelmæssigt ikke kunne høre, hvad deres medstuderende sagde, når der blev stillet spørgsmål i undervisningen.

Forskning viser, at et dårligt lydmiljø kan have en negativ indvirkning på indlæringsevnen.

Ud af de studerende, der havde problemer med støj, havde 78 procent koncentrationsproblemer, to ud af tre havde tendens til, let at blive irritable og hurtigt at blive trætte, mens knap hver tredje gav udtryk for, at støjen gav dem hovedpine.

De mest forstyrrende lyde er stemmer, fodtrin og lyden af skrabende stoleben.

HRF peger selv på dårlig akustik og dårlige lydmiljøer som den væsentligste faktor til støjgenerne.

1527 studerende på fem forskellige læreranstalter i Sverige deltog i undersøgelsen. 80 procent af deltagerne var under 34 år gamle.
16 procent havde høreproblemer, 14 procent var plaget af tinnitus.

Kilde: www.hear-it.org, 13/02/2012 og Auris, 6, 2011