december 27, 2011

Fast bevilling til tolkeprojekt

Share

Fast bevilling til tolkeprojekt

Socialministeriet har for nylig bekræftet en fast bevilling på 13 millioner kr. til Det Sociale Tolkeprojekt – et projekt, der sørger for at personer med høretab, døve og døvblinde kan få bevilget tolk til bl.a. private og sociale begivenheder.

Det Sociale Tolkeprojekt startede som et forsøg i 2001. Den faste bevilling træder i kraft 31. december 2007, når forsøgsperioden udløber.

Projektet giver mulighed for bl.a.skrivetolkning til personer medhøretab,tegnsprogstolk til tegnsprogsbrugere mm.

Inden Det Sociale Tolkeprojekt startede, havde personer, der havde brug for tolk kun haft mulighed for at få offentligt støttet tolk til ganske få ting; i forbindelse med hospitalsindlæggelse, ved møder i forbindelse med erhverv, under uddannelse og i kontakt med politi og domstole.

Projektet giver mulighed for, at man kan få tolkningen betalt til familiefester (runde fødselsdage, barnedåb, konfirmationer) teaterbesøg, huskøb, bilkøb mm.

Det Sociale Tolkeprojekt administreres henholdsvis afCastberggård ogCenter for Døve .

  • Læs mere påDet Sociale Tolkeprojekts hjemmeside .