december 23, 2011

Farlig udsmider

Share

En lille anordning, som producerer højfrekvente lyde, har længe været benyttet til at ”jage” uønskede teenagere væk fra indgangspartier og offentlige steder i Schweiz. På det seneste har den elektroniske udsmider også vundet indpas i Tyskland. Nu viser det sig, at lydene fra apparatet foruden at være ubehagelige også er direkte skadelige for de unges ører.

Der er dem, som mener, at børn og teenagere ikke skal ”hænge ud” eller lege ved indgange til visse offentlige områder, butikker eller andre virksomheder. Det britisk udviklede apparat er specielt designet til at genne dem bort.

Støjen fra ”udsmideren” består af højfrekvente lyde i 18,5 kilohertz-området. Disse frekvenser er ekstremt ubehagelige for de fleste børn og unge under 25 år. Personer over 25 år kan som regel ikke høre disse skingre lyde.

En undersøgelse foretaget af det tyske Arbejdsmiljøagentur viser, at støj-anordningen frembringer et lydtryk så kraftigt som 104 dB. Ved så voldsom en intensitet kan støjen foruden svimmelhed, balanceproblemer og hovedpine forårsage varigestøjskader.

Børn og unge kan fjerne sig fra den elektroniske udsmider, men det kan spædbørn og nyfødte ikke. Deres forældre kan ikke høre støjen og er derfor ubevidste om, at deres børnshørelse er i fare. Resultatet for disse sårbare børn kan være alvorlige og permanentehøretab eller andre høreskader.

Kilde: www.hear-it.org