december 23, 2011

Fantomlyd i stilhed fejltolkes som tinnitus

Share

Fantomlyd i stilhed fejltolkes som tinnitus

Fantomlyde, der lyder som tinnitus – ringen for ørerne eller hvid støj – opleves af mennesker med normal hørelse, der opholder sig i lyddæmpede rum.

Hvis man som normalthørende opholder sig i et fuldstændig lyddødt rum og er opmærksom på sin hørelse, er der stor sandsynlighed for, at man hører fantomstøj – lyde, der ikke er der, og som lyder som tinnitus.
Det viser en helt ny undersøgelse fra Brasilien.

I undersøgelsen deltog 66 forsøgspersoner, der havde normal hørelse og ikke normalt oplevede tinnitus.
Da de blev anbragt i et lyddødt rum og bedt om at fokusere på deres hørelse, oplevede 68 procent, at de kunne høre ringen for ørerne eller hyletoner som om de havde tinnitus.
Når de fik noget at kigge på og blev bedt om at fokusere på det visuelle, oplevede kun 45 procent de tinnituslignende lyde. Kun knap hver femte hørte fantomlydene, når de blev bedt om at udføre en opgave.

På baggrund af undersøgelsen mener forskerne at kunne konkludere, at både opmærksomheden på selve tinnitusen og stille omgivelser, spiller en væsentlig rolle for, hvor generende man oplever tinnitus.

Kilde: www.eurekaalert.org