december 22, 2011

Færre får høretab

Share

Antallet af mennesker, der rammes af høretab er faldende. Det viser en opsigtsvækkende ny undersøgelse fra USA.

Selv om mange unge i dag udsætter ørerne for højstøj i form af mp3-musik, bliver vi generelt bedre og bedre til at passe på vores ører. Det kan aflæses i antallet afhøretab - i hvert fald hvis man skal tro en ny amerikansk undersøgelse.

Den er foretaget af University of Wisconsin, som har fulgt 5.275 mennesker født mellem 1902 og 1962 - blandt andet med fokus på dereshørelse.

Undersøgelsen viser, at mennesker, der er født efter Anden Verdenskrig – de såkaldte baby-boomere – hører væsentligt bedre i 60-årsalderen end deres forældre gjorde.

Særlig stor er forskellen på mænd født mellem 1944 og 1949 i forhold til mænd født mellem 1930 og 1935.
Blandt baby-boomerne havde 36,4 procent et høretab i 60-årsalderen, mens hele 58,1 procent af ’mellemkrigsbørnene’ havde høretab, da de var i samme alder.

Forskerne angiver de mest sandsynlige årsager til det faldende antal høretab til at være forbedret arbejdsmiljø og færre unge ansatte i støjende industri.

At færre yngre mennesker ryger, kan desuden betyde færre kredsløbsforstyrrelser, som kan medførehøreproblemer, ligesom forbedret hygiejne og brug af antibiotika også kan være en væsentlig del af forklaringen.

Undersøgelsen viser, at en fremskreden alder ikke nødvendigvis medfører et høretab.

”Hvis hørenedsættelser var genetisk forudbestemt, ville vi ikke se dette fald i antallet over en generation,” siger professor Karen Cruickshanks. ”Det er meget spændende at se, at vi rent faktisk kan gøre noget for at forhindre eller udskyde høretab.”

Kilde: University of Wisconsin, School of medicine and public health, 14/01/2010