januar 05, 2011

For få tager hørehensyn på arbejdspladsen

Share

Hver tredje med nedsat hørelse føler ikke, at deres arbejdsgiver eller kollegaer tager hensyn til høreproblemerne. Kun én ud af syv føler, at der bliver taget direkte hensyn. Det er viser en spørgeskemaundersøgelse fra Hear-It.

I en spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden www.hear-it.org har mennesker medhøreproblemer over hele verden kunnet svare på spørgsmål om, i hvor høj grad der blev taget hensyn til problemerne på deres arbejde.

Resultaterne er ikke ligefrem opmuntrende læsning. 31 procent svarer ”slet ikke” til spørgsmålet om, hvorvidt deres kollegaer tager hensyn i dagligdagen. 34 procent giver samme negative svar, når spørgsmålet drejer sig om chefens hensyn.

Hver fjerde svarer, at dem, de arbejder sammen med til dagligt, viser ”en lille smule hensyn” omkring høreproblemerne, men kun hver syvende giver udtryk for, at der bliver taget hensyn til høreproblemerne på arbejdet.

Det manglende hensyn tvinger i mange tilfælde mennesker med høreproblemer væk fra arbejdsmarkedet. Tidligere undersøgelser har vist, at tyve procent holder op med at arbejde, selv om de reelt godt kunne have fortsat, hvis der blev taget hensyn til hørelsen.

”Det er helt indlysende, at det er økonomisk rentabelt for samfundet at hjælpe mennesker med høretab til at blive på arbejdsmarkedet, tjene penge og betale skat frem for at komme på overførselsydelser fra staten,” siger Hear-Its generalsekretær, Kim Ruberg. ”Vi taler om milliarder, der vil kunne spares hvert år – samtidig at mennesker med høreproblemer og deres pårørende vil kunne få en bedre livskvalitet ved at forsørge sig selv.”

Og ifølge Kim Ruberg er det ikke meget, der skal til for at gøre en forskel.

”Kollegernes forståelse og deres hensyn er meget vigtig. Bare det at være opmærksom på, at man har en kollega, der ikke hører så godt,” kan betyde rigtig meget,” siger han.
Undersøgelsen fandt sted i oktober og december måned på Hear-Its hjemmeside. Flere end 300 deltagere fra hele verden svarede på spørgeskemaet.

Kilde: Pressemeddelelse fra Hear-It, 15/12/2010