december 27, 2011

Få argentinske børn med høretab bruger høreapparater

Share

Over 70 procent af eleverne på argentinske skoler for børn med høretab bruger ikke høreapparat – som regel af økonomiske årsager.

Dette er et af resultaterne i en national undersøgelse udført af den argentinske brugerorganisation Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, MAH. Undersøgelsen bygger på 4.500 besvarelser fra børn fra 201 private og offentlige skoler for børn med høretab.

“Ud af de 70 procent, som ikke bruger høreapparat, siger otte ud af ti, at økonomiske problemer er årsagen,” forklarer Dr. Maria Catalani, som står bag undersøgelsen. Op til 45 procent af børnene havde ikke råd til et høreapparat, og næsten 35 procent havde problemer med at få råd til vedligeholdelsen af apparatet – som for eksempel indkøb af batterier, finjustering eller reparationer.

Undersøgelsen viser store regionale forskelle i brugen af høreapparat. I de centrale og sydlige dele af Argentina, herunder Buenos Aires og Patagonia, bruger op mod 35 procent høreapparat, mens kun 14 procent bruger høreapparat i de nordøstlige og nordvestlige egne. Værst står det til i Nordøstargentina, hvor 57 procent af eleverne i skoler for børn med høretab aldrig har brugt høreapparat.

Brug af høreapparat, så snart høretabet er opdaget, er ekstremt vigtigt for børn med høretab uanset, om de går i almindelig skole eller specialskole. I de fleste tilfælde kan høreapparatet forbedre udviklingen af talefærdigheder samt kognitive og sociale evner.

Kilde: www.hear-it.org