december 27, 2011

Europæisk støjdirektiv træder i kraft

Share

Europæisk støjdirektiv træder i kraft

15. februar i år træder EU's nye støjdirektiv i kraft. Fra den dag, skal love og regulativer i alle medlemslandene leve op til direktivet, der dækker alle arbejdspladser.

Direktivet dikterer en ny og skærpetstøjpolitik i den Europæiske Union. Den maksimale støjgrænse på en hvilken som helst arbejdsplads vil fremover være 87dB. I en del lande, har grænsen indtil nu været på 90 dB.

De enkelte virksomheder er forpligtet til at forsøge at nedbringe støjen.

På arbejdspladser, hvor støjniveauet ikke kan sænkes til 87 dB eller derunder, har arbejdsgiverne pligt til at sørge forhøreværn til de ansatte. Men ikke nok med det. Det nye direktiv foreskriver også, at de høreværn, der bliver stillet til rådighed, er testet, så der er sikkerhed for at de yder tilstrækkelig beskyttelse for de ansattes ører.

Kilde: www.hear-it.org

 

  • Læs mere om støjdirektivet (på engelsk) på det europæiske arbejdssikkerhedsagenturs hjemmesideher.