december 22, 2011

EU vil gribe ind overfor musikskader

Share

EU vil gribe ind overfor musikskader

EU vil indføre støjgrænser for mp3-afspillere.

EU-kommissionen har offentliggjort at den vil gå ind i kampen for at begrænse høreskader som følge af høj mp3-musik på mp3-afspillere og mobiltelefoner. I mandags offentliggjorde kommissionen, der er EUs lovgivende instans, et forslag, der skal forsøge at forhindre folk i at ødelægge deres hørelse med høj musik.

En del af forslaget er, at alle personlige medieafspillere som mp3-afspillere og mobiltelefoner som udgangspunkt skal være indstillet med et maksimalt lydudgangsniveau på 80 dB, hvilket kommissionen anser for at være sikkert. Forbrugerne skal dog stadig have mulighed for at skrue højere op ved at ændre i afspillernes indstillinger.

Derudover vil kommissionen have, at alle afspilningsmedier skal mærkes med labels, der beskriver farerne ved høj musik. Enten i form af mærkater på apparater og emballage eller som digitale advarselssignaler på skærmen.

Tidshorisonten for indførelsen af de nye retningslinjer er formentlig på et par år, og selv om der kun er tale om retningslinjer – ikke lovgivning – vil de store producenter som fx Apple og Nokia formentlig rette ind efter det.

Kilde: www.businessweek.com 29/09/2009