december 29, 2011

EU vil beskytte handicappedes rettigheder

Share

Et direktiv fra den Europæiske Union sætter en række standardiserede regler op for bekæmpelse af diskrimination i medlemslandene.
Direktivet indeholder en række minimumstandarder, som skal være implementeret i de enkelte landes love inden 2. december 2003. Det er stadig op til de enkelte lande, om de vil vedtage strammere regler end dem, der er lagt op til fra EUs side.

Direktivet omhandler også handicappedes rettigheder, herunder også personer med nedsat hørelse. Det fastsætter regler for, at arbejdsgivere skal sørge for at arbejdspladser, kurser osv. skal være tilgængelige for personer med handicap.

I sager, hvor der kan være tale om diskrimination, skal striden løses gennem en civil retssag. Direktivet opstiller bevisbyrden som 50/50 mellem sagsøger og sagsøgte. Det vil sige, at den, der føler sig udsat for diskrimination, skal kunne bevise det - mens arbejdsgiveren skal kunne bevise, at arbejdspladsen lever op til reglerne om tilgængelighed for handicappede medarbejdere.

EU-direktiv 2000/78/EF

Kilde: Hear-it.org