december 22, 2011

EU overvejer højere støjafgift på lastbiler

Share

EU's transportministre mødes i dag i Luxembourg for at diskutere forslag, der giver medlemslandene mulighed for at lægge afgifter for støj- og luftforurening på tung trafik.

Ministrene skal diskutere muligheden for at udvide det såkaldte Eurovignette-direktiv. Det giver de enkelte lande mulighed for at opkræve forureningsafgifter af den tunge godstrafik, der kører på de trans-europæiske motorveje.

Afgifterne skal dække landenes omkostninger til forbedring af infrastrukturen, men også eksterne omkostninger i form af støjgener og miljøforurening.

Hvis de nye forslag bliver vedtaget, kan det betyde en stigning i afgifterne for lastbiler på mellem 20 og 30 procent pr. kilometer.

Formålet med tiltaget er at opmuntre vognmændene til at benytte mindre støjende og mindre forurenende lastbiler. Afgiftssatserne vil være afhængige af, hvor meget bilerne støjer og hvor meget CO2 de udleder.

Direktivet giver medlemslandene mulighed for at opkræve afgifterne, men det er op til de enkelte lande at vælge om de ønsker at gøre det.

Kilde: www.irishtimes.com, 14/10/2010