december 27, 2011

Etiske retningslinjer til ørelæger

Share

Etiske retningslinjer til ørelæger

Der har i løbet af det sidste års tid været en del historier fremme i pressen om, at privatpraktiserende ørelæger henviser patienter til klinikker, de selv har aktier i.
Det får nu ørelægernes egen forening, Danske Øre- Næse- og Halslægers Organisation (DØNHO), til at udsende et sæt etiske retningslinjer til sine medlemmer.

På fem år er antallet af private forhandlere, der er godkendt til at sælge høreapparater mere end fordoblet. I 2000-2001 kunne man købe høreapparater privat hos 40 forhandlere. Nu findes der 82 forhandlere.

Samtidig er den offentlige udgift i form af tilskud til private høreapparater steget fra 12,5 millioner kroner til 100 millioner kroner sidste år. Vel at mærke uden at ventelisterne er blevet kortere.

Morgenavisen Jyllands-Posten har gennemgået de 82 private høreapparatfohandlere. Mindst 15 af dem ligger på samme adresse som en privatpraktiserende ørelæge eller har forbindelse til en privat ørelæge på en anden måde.

Det har fået en høreapparatforhandlerkæde til at klage til Konkurrencestyrelsen, fordi den mente, at ørelægerne henviser til deres egne klinikker i stedet for at oplyse patienterne om det frie valg på høreapparatområdet. En kritik, der altså nu bliver imødegået med DØNHOs nye retningslinjer.

”Den etiske pointe er, at klinterne skal gøres opmærksomme på, at der er et frit marked og flere forhandlere at vælge imellem. Men man skal heller ikke være naiv, og når man kommer til en læge, som man ofte har et fortrolighedsforhold til, vil man nok have en tilbøjelighed til at købe høreapparatet hos den læge,” siger DØNHOs formand, Mikkel Holmelund.

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten, 31/05/2005