Erstatningsmuligheder

Share

Erstatningsmuligheder

Det er meget vigtigt at en arbejdsskade bliver anmeldt og behandlet korrekt. Det kan få stor betydning på den erstatning, man kan få:

Lov om forsikring mod følger af arbejdsskader
Arbejdsgivere har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der kan yde erstatning for:

  • Sygebehandling, optræning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af arbejdsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger

Erstatningsansvarsloven / civilt søgsmål
Hvis det kan påvises, at andre end én selv har overtrådt en eller flere sikkerhedsforskrifter, kan man sagsøge arbejdsgiveren gennem domstolene for at opnå erstatning for løntab, svie og smerte samt andre udgifter.