Erhvervsgrunduddannelse - EGU

Share

Erhvervsgrunduddannelse - EGU

En erhvervsgrunduddannelse giver dels umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse - og dels grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
Deltagere i uddannelsesforløbet kan få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.08.2010 lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.