Erhvervsaktive i Århusområdet

Share

Det usynlige handicap. Sådan vil et høreproblem nok altid beskrives, fordi det i sagens natur ikke kan ses. På mine mange hundrede foredrag har jeg da også talt meget om det 'usynlige', dog i den anden betydning: Det tabubelagte og fordomsfyldte i forhold til omgivelser og samfundet som helhed.
Det varer nok en pæn rum tid, før alle de kontroverser, som hørehæmmede oplever på arbejdsmarkedet og i det daglige liv, vil være ryddet af vejen - hvis de da nogensinde bliver det. For hvordan vi end vender og drejer det, er og bliver det en funktionsnedsættelse, som i mange situationer vil være et handicap.
Vi kan ikke fjerne høreproblemet, men vi kan selv gøre en masse for, at få udryddet fordommene og få problematikken frem i lyset. I beslutningen om Det rummelige arbejdsmarked ligger også visionen om Handicap ingen hindring, dvs. den politiske vilje et til stede, men det må nu engang være os selv, der rækker håndet op og melder os under fanerne.
Så endnu engang glæder jeg mig over, at aktiviteterne er i fuld gang rundt omkring i landet - og iler videre med at bringe dette brev om netværk i Århusområdet:

Hej Lotte

Tusind tak for sidst - dit fine foredrag på Høreinstituttet i Århus for nogle måneder siden!

Det er dejligt, at der nu sker så meget for os erhvervsaktive hørehæmmede - temadage, netværksgrupper, kurser osv.

I Århus-området har vi endnu et tilbud, nemlig et lokalt kontaktforum for erhvervsaktive hørehæmmede i form af en Yahoo! Gruppe. Det er en mailingsliste med en tilknyttethjemmeside.
Tanken med EAHH_Aarhus er, at det skal være et kontaktforum på tværs af gamle og nye netværksgrupper og enkeltpersoner i Århus-området. Til erfaringsudveksling, info om kurser og arrangementer, søgning af netværkspersoner og hvad man måtte have lyst til. Det kan måske også være et alternativ til en netværksgruppe, hvis man ikke lige har lyst til sådan en.

Man kan være tilknyttet gruppen på to måder:

Mailingslisten
Man kan komme på mailingslisten og modtage de mails, der bliver sendt ud til gruppen, i sin egen mailboks. Send besked til mig, hvis du ønsker at komme på mailingslisten. Min adresse er:lfl@mail.dk.

Webstedet
Hvis man også ønsker at benytte webstedets faciliteter, fx. se og søge i tidligere udsendte mails, tjekke medlemslisten, lægge sin profil ind, chatte med andre gruppemedlemmer eller selv sende mails ud til gruppen, så skal man have oprettet en Yahoo! ID (det kan jeg evt. hjælpe med) for at kunne logge ind på siden. Som bruger af webstedet, har man også mulighed for at fravælge at få sendt gruppemails til sin mailboks og i stedet læse dem på websiden.

Venlig hilsen
Lisbeth Lüdemann

Ja, hvem ved - måske bliver 2005 ligefrem året, hvor en ny generation af mennesker med høreproblemer samles til et weekend-træf!? Et festligt møde, hvor vi blot ved at være samlet kan vise både politikere, beskæftigelsesministeriet og arbejdsformidlingen at her findes bl.a. de ressourcer, som Danmark har brug for til fremtidens arbejdsmarked!

Mange hilsner
Lotte Rømer