Erfaren udvikler skal lede videnscenter

Share

Erfaren udvikler skal lede videnscenter

Den nye leder af Videnscenter for Hørehandicap hedder Kirsten Møller. Hun har mange års erfaring med med ledelse og udvikling og har netop fået godkendt videnscentrets strategi for fremtidige indsatsområder.
Hoerelse.info har mødt hende.


Af Jakob Brodersen

Kirsten Møller har fokus på udvikling, og hun har aldrig været bange for at skifte spor. Sådan har det været gennem hele hendes professionelle liv, der strækker sig over mere end 35 år. Hun har undervist bioanalytikere i ny teknologi, været uddannelseskonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen, men forlod stedet da jobbet skiftede fra at være udviklingsarbejde til primært at omhandle administration. Hun har været uddannelsesleder på Statens Seruminstitut og rektor på bioanalytikerskolen, samtidig med at hun læste pædagogik på universitetet og færdiggjorde sin kandidatgrad.
Siden blev hun direktør for Hans Knudsen Instituttet, som hun omdannede til en erhvervsdrivende fond.
”Det, jeg kommer med, er et stort systemkendskab og et kendskab til den sociale sektor og sundhedssektoren plus erfaring fra at agere i et politisk system – fordelt over mange områder,” siger hun. Fra tiden på Hans Knudsen Instituttet kender hun også en del til de vilkår, mennesker med hørehandicap lever under.

Fremad mod synlighed

Videnscentrets hovedopgave er at sørge for, at der bliver skabt ny viden indenfor døve-høreområdet. Og at sørge for, at den viden bliver gjort tilgængelig for alle de forskellige faglige instanser; myndigheder, institutioner og organisationer, der arbejder med børn og voksne, der har forskellige typerhøreproblemer.
Samtidig skal centret være med til at sikre et tæt samarbejde mellem de forskellige institutioner.
”Vi er jo et lille videnscenter. Vi er kun fire personer,” siger Kirsten Møller. ”Meget af vores arbejde overlapper en række forskellige fagområder i forskellige sektorer. Derfor er det vigtigt at vi ved, hvem der er eksperter på de forskellige områder og at vi kan bringe dem sammen i relevante fora. Derfor vil vi blandt andet opprioritere vores faglige netværk og gøre det mere dynamisk. Her skal være audiologer, hørepædagoger, sagsbehandlere, ppr-medarbejdere, jobcenterfolk, sundhedsplejersker osv.”

Fokusområder fremover

Siden 1. januar 2007 har kommunerne overtaget ansvaret for specialundervisningen. I kommunerne er der dog ikke altid den nødvendige faglige viden om børn og unge med høreproblemer. Derfor kommer videnscentret til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at få formidlet den relevante viden derhen, hvor der er brug for den.
Derudover skal centeret blandt andet sætte fokus på de særlige problemer der kan opstå, når unge med forskellige typer høreproblemer går fra at være elever på en type skoler og institutioner til en anden, overgang til uddannelse og til arbejdsmarkedet. Der er ligeledes behov for viden om, hvilke særlige behov der opstår forbørn med CI.

Private effekter

Dog skal Videnscentret ikke kun se på børnenes vilkår. Listen over ventende opgaver de kommende år er lang , og omfatter også at konsekvenserne af den omfattende privatisering og manglen på uddannet personale indenfor høreomsorgen skal også ses efter
Sammen med Socialforskningsinstituttet vil Videnscentret have samlet op på tal og statistikker og lave et mere nøjagtigt bud på, hvor mange danskere der har høreproblemer.

Desuden skalVidenscentrets hjemmeside have en overhaling, så den bliver mere indbydende end den er nu.

Læs også
  • Viden skal formidles - interview med Videnscenter for Hørehandicaps tidligere leder, Jette Kjeldsen, april 2004