december 23, 2011

England til kamp mod ventelister på høreapparater

Share

England til kamp mod ventelister på høreapparater

Også i England kan man risikere at skulle vente meget længe på at få et høreapparat gennem det offentlige sundhedsvæsen. Men det er slut indenfor et år, lover sundhedsministeren.

Hos godt ti procent af de engelske offentlige høreklinikker skal høreapparatbrugerne vente længere end et år på at få ethøreapparat. Rekorden er 125 ugers ventetid på et hospital i London. Gennemsnittet er 22 uger, og den korteste ventetid er fire uger.

Det britiske sundhedsminister Ivan Lewis har lovet briterne, at ingen vil komme til at vente længere end 18 uger på at få høreapparat eller komme til høreundersøgelse på et offentligt hospital efter december 2008. Hvis der blot er tale om en rutinemæssig undersøgelse, skal man ikke kunne vente længere end seks uger.

Den engelske brugerforening RNIDs informationschef Brian Lamb opfordrer regeringen til at gøre mere for at bringe ventelisterne ned.
”På trods af regeringens forsikringer, er målet på 18 uger kun en fjern drøm for de tusindvis af mennesker, der må vente årevis på at få deres første høreapparat, og som dagligt kæmper med ensomhed og depression på grund af dereshøretab.”

I Danmark er den gennemsnitligeventetid på høreapparater i den offentlige sektor for øjeblikket på 54 uger - et år og to uger.
Der er ikke fra de danske sundhedsmyndigheder udstukket nogen målsætning om, hvor kort ventetiden bør være.

Kilde: www.news.bbc.co.uk, 30/12/2007