december 27, 2011

Endnu et skridt i den rigtige retning

Share

Endnu et skridt i den rigtige retning

Der er endnu ingen love eller regler i Danmark, der bestemmer, hvor højt man må spille over for et festivalpublikum. Men de nærmer sig hastigt, og Roskilde Festival bliver en af de vigtigste aktører i arbejdet. Det skønner festivalens interne lydkonsulent.

Lydkonsulent Morten Büchert stod i år for anden gang i spidsen for Roskilde Festivals arbejde med at registrere og forbedre lydforholdene. Et væsentligt indsatsområde er de omfattende kontrolmålinger af lydniveauet:
”Som noget helt nyt har festivalen i samarbejde med Roskilde Kommune i år foretaget målinger inden festivalstart for at fastslå baggrundsstøjen. Det giver kommunen et mere realistisk udgangspunkt for at bedømme lydbelastningen af områdets naboer. Samtidig har vi videreført sidste års metode for lydmåling ved koncerterne, hvor vi laver tre målinger á to minutter pr. koncert og tager gennemsnittet heraf. Tidligere har vi målt eksempelvis to hele sange og dermed også publikums jubel, når bandet ikke spiller. Med den nye metode kan vi tegne et mere realistisk billede af niveauet.”

Lovgivning på vej

De mange målinger foretaget af Roskilde Festival vil indgå som vigtig baggrundsviden, når der en dag skal lovgives på området:
”Man bliver jo så at sige nødt til at vide, hvor hurtigt der køres på motorvejen, inden man tager stilling til fartgrænserne. Vores målinger vil udgøre et enestående fundament,” forudser Morten Büchert, som samtidig håber, at de fremtidige begrænsninger vil tage hensyn til både publikum og arrangør:
”Niveauet skal være så lavt, at det ikke skader gæsternes hørelse, men samtidig så højt, at publikum ikke kan overdøve musikken. Hvis musikken er for lav, så rykker masserne frem mod scenen. Det udgør en enorm sikkerhedsrisiko, som man så det værst tænkelige resultat af ved festivaltragedien i 2000.”
Ved siden af målearbejdet har Morten Büchert været med på råd, hver eneste gang, der skulle sættes et lydanlæg op - og da selve festivalområdet skulle indrettes. Her fandt han også svage led:
”Vi har i år foretaget en række plads-akustiske forbedringer. Det handler om at placere bygninger og andre store flader således, at lyden ikke bliver reflekteret til gene for naboer, ansatte og festivalgæster. Blandt andet har vi ændret tribunen ved Orange Scene, så den ikke reflekterer lyd ned i hovederne på publikum foran. Det er kort fortalt, hvad mit job drejer sig om: At sikre den bedst tænkelige lydoplevelse for alle parter,” siger Morten Büchert.