december 25, 2016

En ud af ti voksne amerikanere lider af tinnitus

Share

En undersøgelse har vist, at næsten hver tiende voksne amerikaner har oplevet tinnitus inden for de seneste 12 måneder. Mere end en tredjedel af dem, har oplevet at have konstante symptomer.

En ud af ti voksne amerikanere lider af tinnitus

Undersøgelsen er foretaget af forskere ved University of California i USA. Undersøgelsen er baseret på data indsamlet blandt 75,764 respondenter over 18 år.

Hvis det anslås, at der er 222,1 millioner voksne amerikanere vil 9,6% (21,4 millioner voksne) af dem have oplevet tinnitus inden for de seneste 12 måneder. Blandt dem, der berettede at de havde oplevet tinnitus, svarede 27%, at de havde oplevet symptomer i mere end 15 år mens 36% næsten konstant havde symptomer. De, der rapporterede om højere frekvenser af tinnitus var hos personer med ensartet udsættelse for høje lyde på arbejdspladsen og i fritiden.

 

Psykologiske bivirkninger
Tinnitus er kendt for at have forskellige psykiske bivirkninger som nedsat koncentration, følelsesmæssige problemer, depression og en lavere livskvalitet i almindelighed. 7,2% af de adspurgte rapporterede deres tinnitus som et stort eller meget stort problem, mens 42% opfattede deres tilstand som et mindre problem.

49% af de adspurgte havde drøftet deres tinnitus med en læge. 9,2% af disse havde diskuteret interventioner med høreapparater. Kognitiv adfærdsterapi kun blev diskuteret med 0,2% af respondenterne.

Hvad er tinnitus?
Tinnitus er en konstant ringende, summende eller fløjten for ørerne. Tinnitus er karakteriseret ved opfattelse af lyd i fravær af en ekstern stimulus. Selvom ingen andre end en selv kan høre støjen, er det ikke et resultat af ens fantasi.

Den mest almindelige årsag til tinnitus er, hvis man har været udsat for meget støj, men tinnitus kan også være forårsaget af f.eks. lægemidler, sygdomme, stress eller skader i hovedet.

Kilde: Hear-it.org