En tur i byen

Share

08/07/2004 fra Lotte Rømer:
Tilsvarende historier som din var fremme i medierne før jul 2003.
Diskussionen gik netop på, om seriøsiteten på klinikker som den, du har været på, var i orden. Det gør dog ikke din oplevelse mindre problematisk, og det lyder i mine ører temmelig uprofessionelt at lade dig selv sidde og rode med en høreprøve, mens kunder og andre snakker i baggrunden!

Som garvet høreapparatbruger med et stort kendskab til hørelse og høreproblemer vil jeg derfor slå fast, at en høreprøve bør foretages af fagfolk, der er specieluddannet til dette. Ved en høreprøve er der mange faktorer, der spiller ind (på hoerelse.info under rubrikken Problemer/Høreproblemer kan du læse alt om, hvordan en seriøs høreprøve foretages) - og vil du gerne ha' et brugbart og realistisk billede af, hvordan din hørelse har det, bør du gå til en ørelæge og få foretaget en ordentlig undersøgelse/høreprøve. F.eks. kan noget så simpelt som ørevoks/en prop i øret gøre, at du hører dårligere på dette øre.

I det danske system har alle borgere med høretab ret til et høreapparat. Dette foregår via de offentlige klinikker, men pga. de lange ventelister blev der i 2001 åbnet op for at kunne få et offentligt tilskud med i hånden, hvis man gik den private vej. Dette fik nogle få af de private
klinikker til at bruge systemet 'omvendt', dvs. anbefale folk et høreapparat og bede dem gå til ørelægen efter tilskuddet bagefter.

Det står selvfølgelig enhver frit for selv at ville købe sig et høreapparat hos en privat forhandler. Mange af disse er i øvrigt dygtige fagfolk, hvor det netop er en uddannet audiologiassistent, der under de rigtige forhold foretager høreprøver og tilpasser et høreapparat.
Ønsker man derimod tilskud fra det offentlige, skal man først visiteres og undersøges hos en specialørelæge eller på en audiologisk afdeling, som herefter vi tage stilling til, om der er behov for et høreapparat. Herefter kan man så vælge den offentlige eller den private vej.

De fleste private klinikker plejer dog altid at bede om en kopi af en undersøgelse/høreprøve fra en ørelæge. Et evt. høretab kan nemlig i få tilfælde skyldes alvorlige lidelser, som i værste fald kan være livstruende - så alene af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt at ha' været forbi
ørelægen.

Mange hilsner
Lotte Rømer13/06/2004 fra bifa2004@get2net.dk

For nylig var jeg på besøg i en større by. Det var en grå eftermiddag hen mod forretningernes lukketid, da jeg fik øje på et skilt:
Gratis høreprøve.

I øvrigt kunne jeg også få et særligt høreapparat gratis, når diverse tilskud var trukket fra.

Til min store forundring blev jeg ikke vist ind i en lydtæt boks, men fik besked på at sætte mig hen til en computer, der stod i selve forretningslokalet. Her skulle jeg lære at teste min hørelse selv.

Med finger-touch på computer skærmen, arbejdede jeg mig gennem et testprogram, hvor jeg skulle finde et behageligt lydniveau, lytte til om ord var ens eller forskellige, lytte til par af ord og registrere hvilket et ord jeg hørte bedst.

Inden prøven kunne gå i gang, skulle det lige afprøves om propperne sad rigtigt i øret. Det ville have været dejligt, hvis jeg var blevet gjort opmærksom på testtonen, så jeg ikke skulle starte prøven med et mindre chok.

Efter at jeg var færdig med at teste højre øre og starter på venstre sker der noget i butikken. Jeg ser det ikke, for jeg sidder med ryggen til rummet, men på støjniveauet, der stiger, må jeg formode at der kom kunder i forretningen. I hvert til fælde samtales der og det omkringliggende lydniveau stiger.

Jeg må udfra sund fornuft tro, at dette påvirker høreprøvesituationen, og mit gæt vil være, at jeg ønsker testordene højere nu end før, for at høre bedre, for der blev jo sagt på skærmen, at jeg skal skrue op for lyden indtil jeg finder et behageligt niveau.

Testen er færdig og den venlige dame kommer for at diskutere testresultatet med mig. Jeg hører normalt på højre øre, men har høretab både på midter toner og de høje toner på venstre øre.

Computeren forerslår at jeg måske kunne have glæde af et høreapparat til venstre øre.

Jeg går i dialog med "damen " og foreslår hende at støjen måske har påvirket resultatet på venstre øre, og det er derfor jeg får besked om høretab.

"Nej, nej, udstyret er konstrueret således, at det kun er godt der er støj, for det er der jo også i det virkelige liv." Jeg kan få lov at prøve et høreapparat, og når sandheden skal frem, så siger det næste kun noget om min hukommelse, men jeg tror hun sagde, at så skulle jeg ses af en læge og så skulle jeg bestille tid hos "audiolog assistenten."

Ja, det syntes jeg nu hun sagde, men det er måske hørenedsættelsen, der viser at jeg misforstår ord i dagligdagen?

Hvis jeg nu havde været en ældre kone med tillid til autoriteter, så ville jeg nu måske tro, at jeg havde et høretab på et øre og begynde at spekulere på, om tiden var inde til at gå videre i udredningen , for at se om jeg trænger til forstærkning til venstre øre.

Jeg må blot konkludere, at jeg er mystificeret over at få taget høreprøve i et et offentligt rum med omkringliggende støj. Jeg tror såmænd jeg hører lige godt eller skidt på de 2 ører.

B. Franck