En skole med 12 i lyd

Share

En skole med 12 i lyd

På Vildbjerg Skole nord for Herning er der ingen problemer med dårlig akustik, lærere med tinnitus og elever med stress. Den tre år gamle skole er bygget, så den lever op til alle moderne krav om indemiljø. Og mere til.

Af Jakob Brodersen

Det er en af de sjældne solstrålehistorier fra den del af den danske skoleverden, der handler om indemiljø og gode lys- og lydforhold. På Vildbjerg Skole nord for Herning, er alle kravene til en moderne skole opfyldt. Og det kan mærkes på både elever og lærere, fortælle viceskoleinspektør Niels Kristian Andersen.
”Der er ikke nogen lærere, der kommer og siger at de har ondt i hovedet og er trætte mere – ikke på grund af det fysiske miljø i hvert fald. Men hensyn til børnene er det selvfølgelig svært med konkrete beviser, men der er færre konflikter end før. De bliver selvfølgelig stadigvæk uvenner og skal skilles ad en gang imellem, men der er langt mindre murren end før.”

Lærere med på råd

”Da skolens skulle bygges, var der selvfølgelig et generelt hensyn til det kommende arbejdsmiljø, ” fortæller Niels Kristian Andersen. ”Der skulle være et fysisk arbejdsmiljø, så der ikke bagefter kunne opstå problemer af nogen art. Det betød blandt andet, at minimumskravet til hvor meget støj der må være, skulle være opfyldt allerede inden klasselokalerne blev møbleret,” siger han.
”Inden byggeriet gik i gang, blev vi hver især bedt om at beskrive – i prosastil – hvordan vi gerne ville have at vores skole skulle se ud. Hele lærerkollegiet var med i processen. Vi var hele tiden i dialog, så det blev som vi gerne ville have det. Også fysik- og kemilokalerne er blevet præcis sådan som faglærerne har ønsket.”
Skolen stod færdigbygget på et år, og i den periode skulle skolens personale være klar til at tage stilling til arkitekter og entreprenørers spørgsmål indenfor 24 timer.
”Det var spændende og rigtig hårdt,” siger Niels Kristian Andersen. ”For at give et eksempel, var det også sådan noget som tykkelsen på gulvlister og den slags, som har betydning for, hvor lang tid det tager at gøre rent, når man ser på hele skolen.”

Gode materialer og omtanke

Når akustikken er så god på Vildbjerg Skole skyldes det, at den i høj grad er tænkt med fra arkitekten satte de første streger på papiret.
Derudover er materialevalget helt i top, så de fleste af de akustiske hensyn er nærmest usynlige for det utrænede øje.
Kun ét sted er hensynet til akustikken helt tydeligt: i skolens store idrætshal – der i sagens natur er et stort, firkantet rum med trægulv – sidder en stribe lyddæmpende tavler hele vejen rundt og sørger for at tage toppen af elevernes hujen og råben.
Overordnet set er akustikken på skolen så god, at en hørefaglig konsulent, der for nylig besøgte skolen i forbindelse med ansættelsen af en lærer med høreproblemer, kunne konstatere, at akustikken ikke burde volde problemer i nogen af skolens lokaler.

Offentligt og privat samarbejde

Da Vildbjerg Skole skulle renoveres for fire år siden, stod valget mellem at renovere den gamle skole eller bygge en ny. Det sidste ville på kort sigt være noget dyrere, men ved at indgå i et samarbejde med private virksomheder, lykkedes det for den daværende Vildbjerg Kommune at etablere en skole, der i dag må regnes for en af landets bedste. I hvert fald når man ser på de fysiske rammer.
Helt konkret betyder aftalen, at kommunen (som nu er lagt sammen med Herning Kommune) lejer skolen af et privat firma, som til gengæld er forpligtet til at vedligeholde skolen ud fra en lang række specifikke krav. Det betyder, at skolen om ti, tyve og tredive år ikke vil komme til at fremstå som nedslidt.

Til den tid har lærere og elever formentlig vænnet sig til en skole med god lyd.
”Det er jo ligesom med en ny bil, ” siger Niels Kristian Andersen. ”I starten er det spændende, men efter tre måneder er det hverdag. Sådan er det også her. Vi går jo ikke og tænker over hver dag, at vores skole er så fantastisk. Vi passer bare vores job. Men så er det jo altid rart når der kommer nogen udefra og bliver imponerede over den. Så får man sådan en varm kugle inde i maven.”

Link: