december 23, 2011

En million unge amerikanere med oversete høreproblemer

Share

Det amerikanske Better Hearing Institute vurderer, at omkring en million amerikanske børn og unge med høreproblemer ikke får den hjælp de har brug for. Konsekvenserne vil påvirke dem resten af deres tilværelse.

Ud af de 1,4 millioner amerikanske børn og unge, der harhøreproblemer, er det kun sølle 12 procent, der brugerhøreapparater. Det skriver den amerikanske non-profit organisation Better Hearing Institute (BHI), der arbejder for at udbrede kendskabet til høreproblemer i USA.

Organisationen advarer om, at den million børn og unge, der ikke får den fornødne hjælp og behandling, risikerer at komme til at lide af sociale, emotionelle og uddannelsesmæssige problemer – på længere sigt risikerer de udstødelse fra samfundet.

”Børn, hvishøretab ikke bliver behandlet eller bliver under-behandlet, risikerer at se frem til et liv, hvor de ikke lever op til deres eget potentiale og hvor deres drømme bliver knust,” siger formanden for BHI, Sergei Kochkin.

Problemet er tilsyneladende, at mindre høretab ikke bliver taget alvorligt af hverken læger eller forældre. Resultatet er manglende opmærksomhed på problemet og ufuldstændig behandling.

BHI har foretaget en undersøgelse af børn med høreproblemer, som ikke benytter høreapparat. Den viste, at hver tredje forælder ikke mente at høreapparater var den rette løsning på deres barns vanskeligheder, fordi det at bruge høreapparat ville gøre deres barn mere udsat for mobning og drilleri fra sine kammerater. I nogle tilfælde blev denne holdning bakket op af deres læge.

BHI understreger, at det ikke er til nogens fordel at undlade at bruge høreapparater til at afhjælpe høretab. Tværtimod. Reagerer man ikke på et høretab hos sit barn, risikerer man at det får meget alvorlige konsekvenser for barnets fremtid.

Better Hearing Institute blev grundlagt i 1973 og har som sit mål blandt andet at udrydde fordomme og uvidenhed omkring høretab.

Foreningen støttes af en lang række kendte personligheder, blandt andet skuespillerne Bill Murray, Bill Cosby, Leslie Nielsen, Burt Reynolds og Sally Field.

Kilde: www.hear-it.org