december 23, 2011

Ekstrabevilling holder liv i socialtolkning

Share

Det Sociale Tolkeprojekt har været truet af lukning på grund af manglende økonomiske midler til at holde projektet kørende. Nu tyder en ny bevilling dog på, at projektet alligevel får lov at leve.

Det Sociale Tolkeprojekt har levet en omskiftelig tilværelse i løbet af den sidste måned. Først blev projektet bragt til standsning med øjeblikkeligt varsel i april måned, fordi pengekassen var tom.
Det udløste et ramaskrig blandt personer medhøreproblemer, der pludselig ikke længere kunne fåtolk til sociale begivenheder, organisationsarbejde osv.

I slutningen af april meddelte Vefærdsministeriet, at der muligvis kunne skaffes en bevilling til at fortsætte projektet, hvis der blev gennemført store besparelser.

Nu har ministeriet så meddelt, at projektet kan få en ekstrabeviling på 10 millioner kroner, hvilket langt fra er nok til at dække behovet for social tolkning i Danmark.

Bevillingen betyder, at det nu bliver muligt at gennemføre tolkninger gennem Det Sociale Tolkeprojekt igen, men i et stærkt begrænset omfang i forhold til tidligere.

Årsagen til, at tolkeprojektet har brugt langt flere penge end budgetteret det seneste år, er dels at antallet af tolkninger er steget med over 50 procent samtidig med at priserne på tolkning i Danmark er steget eksplosivt.

Velfærdsministeriet har nu givet Center for Døve til opgave at komme med et forslag til, hvordan ønskerne om socialtolkning skal prioriteres.