december 27, 2011

Dræn i øret kan give høretab

Share

Dræn i øret kan give høretab

Når børn med øreinfektioner bliver behandlet med dræn i øret, stiger risikoen for nedsat hørelse senere i livet. Det viser en hollandsk undersøgelse.

Undersøgelsen påviste, at der var et gennemsnitligt høretab på mellem 4 og 9 dB hos 18-årige, der var blevet behandlet med dræn i øret som børn. Jo flere gange de var blevet behandlet, desto større var høretabet.

I undersøgelsen havde forskerne kontakt med 358 personer fra fødslen indtil de fyldte 18. Omkring halvdelen af dem fik forskellige øreinfektioner (bl.a.mellemørebetændelse) i en tidlig alder, og mange blev behandlet med dræn. Den anden halvdel af deltagerne udgjorde kontrolgruppen.

De, der blev behandlet med dræn i ørerne havde som 18-årige et gennemsnitligt høretab på 4 dB i forhold til kontrolgruppen ved frekvenser på mellem 500 og 2000Hz og et tab på 9 dB ved 8000 Hz. Til sammenligning viste de tilfælde, hvor øreinfektionerne var blevet behandlet uden dræn, at det gennemsnitlige tab kun var på 2 dB.

Høretabets størrelse afhang også af, hvor mange behandlinger med dræn, der var sket. De, der var blevet behandlet flere gange, havde i gennemsnit et 3 dB større høretab end de, der kun var blevet behandlet én gang.

Hos de, der havde haft dræn, var der i tre ud af fire tilfælde sket skader påtrommehinden. I denne gruppe var høretabet gennemsnitligt 3,4 dB større end hos resten – men selv hos de, hvis trommehinder ikke havde taget skade, kunne høretabet tilskrives behandlingen med dræn.

Ud fra undersøgelsen konkluderede forskerne, at der er en sammenhæng mellem dræn i ørerne og både stabile,konduktive høretab ogsensorineurale høretab, der kan blive værre med årene.

Kilde: www.hear-it.org