marts 19, 2013

Døve ørkenrotter genvinder deres hørelse efter stamcelle injektioner

Share

Injektioner med menneskelige stamceller kan delvist genskabe hørelsen i døve ørkenrotter, viser en undersøgelse.

Forskere har delvis restaureret hørelsen for døve ørkenrotter med injektioner af nerveceller oprettet fra humane embryonale stamceller. Proceduren kan være et første skridt i retning mod at behandle døve ved at erstatte beskadigede nerveceller i det indre øre.

Forskerholdet fra University of Sheffield tog humane embryonale stamceller, som kan vokse i mange forskellige vævstyper, og forvandlede dem med kemiske vækstfaktorer i både nyuddannede auditive neuroner og sansehårceller fundet i cochlea - rørslangen, der danner del af det indre øre. Sammen konverterede disse celler lyde fra omverdenen til elektriske signaler.

Gjort døve

Dyrene fik først et lægemiddel i et øre, der forårsagede døvhed ved at ødelægge de auditive nerver. Derefter skar holdet et snit bag øret, borede et lille hul i temporal knoglen for at komme ind i cochlea, og injicerede omkring 50.000 af de tidlige auditive neuroner.

Efter 10 uger havde de 18 dyr, der modtog celleimplantater genvundet i gennemsnit 46% af deres hørelse, målt ved omfanget af lyd, som de reagerede på. En kontrolgruppe på otte ørkenrotter, der ingen behandling modtog forblev dybt døve.

Dyrenes hørelse blev også testet ved anvendelse af elektroder, der kan opfange hjernens signaler, der bliver udløst af lyd.

Forskerne forsøgt auditive neuroner i ørkenrotter fordi de har et høreområde, der ligger tæt på den for mennesker.

Fremtidsperspektiv

Stamcellebiolog Marcelo Rivolta der ledede forskerholdet siger, det ville være flere år, før nervecellerne kan afprøves på mennesker.

"Vi har bevis på, at vi kan bruge humane embryonale stamceller til at reparere det beskadigede øre. Der er mere arbejde, der skal gøres, men nu ved vi, at det er muligt," siger Marcelo Rivolta. Undersøgelsen er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Kilde: www.hear-it.org d. 18.03.2013