juli 13, 2012

Døve mærker med hørelsen

Share

Døve mærker med hørelsen

Mennesker, der er født uden hørelse bruger hjernens hørecenter til at mærke berøring og til at se, viser ny forskning.

 

Ny amerikansk forskning viser, at døve bruger hjernens auditive cortex til til at behandle syns- og berøringsindtryk i langt højere grad end normalthørende.

"Vores forkning viser, hvordan hjernen er i stand til at at tilpasse sig på ganske dramatisk vis," siger Dr. James Battey, der er leder af det amerikanske institut for kommunikationshandicap.

Tidligere forskning har vist tegn på, at døve bruger deres hjerne anderledes end hørende. For eksempel bruger døve de samme områder i hjernen når de taler tegnsprog som hørende bruger, når de taler.

Andre undersøgelser har vist, at døve er bedre til at behandle synsindtryk i udkanten af synsfelterne og til at afkode bevægelse. Forskerne gik ud fra, at døve inddrog hørecenteret i hjernen til at behandle synsindtryk. I den nye undersøgelse ville de undersøge, om det også påvirker opfattelsen af syn og berøring samtidig.

I undersøgelsen fik en række hørende deltagere høreværn på og blev placeret i en MRI-scanner mens de blev udsat for berøringsstimuli i form af lydløse pust fra en luftslange og lysimpulser.

Forskerne målte samtidig blodgennemstrømningen i det område i hjernen, der kaldes Heschls gyrus – det område af hørenerven hvor lyden først når hjernen.

Resultaterne viste, at hjernen kunne inddrage dele af hørecenteret til at behandle både syns- og berøringsindtryk.

"Vi lavede undersøgelsen, fordi vi havde en hypotese om at berøring og syn blev behandlet mere i den auditive cortex hos døve," forklarer forsker Christina Karns fra universitetet i Oregon. "Det har vist sig, at hørenerven hos helt døve bliver brugt langt mere til berøring end syn end i vores eksperiment."

Den nye viden bringer ifølge forskerne håb om, at man kan eksempelvis kan inddrage berøring af ting mere i undervisningssammenhæng for at gøre det lettere for børn med store høretab at lære at regne og skrive.

Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Neuroscience.

Kilde: cbsnews.com, 11/07/2012