december 27, 2011

Diskoteksgæsters ører skal beskyttes

Share

Diskoteksgæsters ører skal beskyttes

Mange unge pådrager sig høreskader i forbindelse med diskoteksbesøg. EU-regler om støjgrænser beskytter kun de ansatte på diskotekerne, men i Schweiz passer myndighederne også på gæsternes ører.

Der har været regler om støjgrænser på spillesteder og til koncerter i Schweiz siden 1996, men nu bliver reglerne strammet. Myndighederne vil passe bedre på koncertgæsternes ører, og derfor trådte der nye, skærpede regler i kraft tidligere på året.

I de nye regler er det et krav, at gæster på et diskotek eller til en koncert får information om lydtrykket og den risiko de løber ved at udsætte sig for det – og de skal tilbydes høreværn.

Den maksimale støjgrænse er stadig mellem 93 og 100 dB. Generelt er grænsen 93 dB, men det er tilladt at støje op til 100 dB, hvis det er blevet oplyst på forhånd.

Der skal stilles høreværn gratis til rådighed for gæsterne når der bliver spillet højt, og lydniveauet skal måles og overvåges. Ved arrangementer, der varer mere end tre timer, skal der på spillestedet være et område, hvor støjen ikke overstiger 85 dB.

Der skal foretages elektroniske lydmålinger løbende. De skal gemmes i 30 dage og gøres tilgængelige i tilfælde af klager eller sagsanlæg.

På diskoteker og ved koncerter, hvor børn under 16 år deltager, må lydniveauet aldrig overstige 93 dB.

Kilde: www.hear-it.org