DGtestside

Share

Højt støjniveau i børnehaver

Børnehaver med infernalsk støj
Børnehaver og vuggestuer er ofte meget støjende steder med børn, der leger og råber og skramler med borde og stole. Ifølge en dansk undersøgelse foretaget af BUPL er det daglige støjniveau i børnehaver ofte oppe i nærheden af 80 - 85 dB. Et konstant støjniveau på 85 dB gennem en hel arbejdsdag kan give høreskade, og på mange andre arbejdsplader ville medarbejderne få besked på at bruge høreværn.

Konstant larm forstyrrer og udmatter både pædagoger og børn. Støj skabt af børn har ofte en kumulativ virkning, fordi børnene råber, for at blive hørt blandt andre støjende børn. I det lange løb kan et højt dagligt støjniveau give både børn og pædagoger høreproblemer, som f.eks. et hørehandicap eller tinnitus. I de senere år har der været en markant stigning i antallet af børn og unge med hørehandicaps. I stedet for at ignorere støjen, bør man finde støjkilden og forsøge, hvis det er muligt, at reducere støjniveauet. Selv små ændringer i indretningen af rummene eller brug af andet legetøj kan reducere støjen betydeligt.
Nedenfor har 'Hørelse' samlet nogle helt konkrete råd, som kan hjælpe til at reducere støjniveauet i børnehaver og vuggestuer.

3-10-b1/0402/SH